پارلمان بلغارستان شب گذشته طرح منع دولت از پذیرش پناهجویان را با اکثریت آراء به تصویب رساند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، نمایندگان پارلمان بلغارستان با اکثریت آراء به طرح منع پذیرش پناهجو از سوی دولت این کشور رای دادند.

براساس مصوبه پارلمان بلغارستان از این پس دولت نمی تواند برای پذیرش پناهجویان با کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد گفتگو شود. این طرح با رای موافق ۱۷۷ نماینده پارلمان به تصویب رسید.

گفتنی است بر اساس توافق سال ۲۰۱۶ میان اتحادیه اروپا و ترکیه، بلغارستان موظف به پذیرش پناهجویان قانونی بود. از چندی پیش نیز بلغارستان در صدد برآمد تا امنیت مرز ۴۸۴ کیلومتری اش در جنوب با یونان را با نصب سیم خاردار تامین کند.

تاکنون و تحت مقررات فعلی اداره امور پناهندگان مراکز پذیرش پناهجو در بلغارستان را یک شخص سرپرست مسئول سرپرستی می کرد.