جنگ و درگیری قبیله ای در شهر بعلبک لبنان با میانجیگری رییس شورای شرعی حزب الله پایان یافت.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام شیخ محمد یزبک رییس شورای شرعی حزب الله لبنان با حضور در حسینیه حوش النبی شهر بعلبک به جنگ قبیله ای رخ داده در این شهر که چندین زخمی برجای گذاشت، پایان داد.

وی درباره این درگیری که به دلیل برگزاری انتخابات شوراها رخ داد، گفت: آنچه در این شهر رخ داد زخمی بر قلب همه اهالی غیور و شریف بود. این درگیری یک ابری تابستانی بود که دیگر هیچگاه برنمی گردد.

حجت الاسلام یزبک تصریح کرد: میان کسی که زن و کودک خود را رها کرده و به میدان جنگ می رود با کسانی که به چنین درگیری هایی می پردازند، تفاوت فراوانی است. ما باید حکمت و هوشیاری خود را حفظ کرده و از وقوع در دام شیطان خودداری کنیم.

عضو ارشد حزب الله با اشاره به شهادت مصطفی بدرالدین در سوریه اظهار داشت: شهادت این فرمانده سبب نمی شود در برابر طاغوت سر تعظیم فرود آوریم. لبنان در حال برگزاری انتخابات شوراهاست و به جای چنین درگیری هایی باید برای اصلاح و آبادانی رقابت داشته باشیم.