اتحادیه دانشجویان شیعه پاکستان، فردا تظاهرات مرگ بر آمریکا را در این کشور برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ راھپیمایی بزرگ مرگ بر آمریکا فردا در سراسر پاکستان از سوی اتحادیه دانشجویان شیعه پاکستان برگزار می شود.

انصر مھدی رییس اتحادیه دانشجویان شیعه پاکستان با اشارہ به این که این راھپیمایی از روبروی باشگاه مطبوعاتی شھر لاھور پاکستان آغاز و تا سفارت آمریکا ادامه خواھد یافت ابراز داشت: در این راھپیمایی استادان دانشگاہ ھا و مدارس کشور، کارمندان و دانشجویان شرکت خواھند کرد.

وی با بیان این که آمریکا و رژیم صهیونیستی اساس مشکلات امروزی دنیای اسلام هستند، گفت: مسلمان کُشی و اسلام ھراسی در نقاط مختلف جھان با چراغ سبز آمریکا صورت می گیرد بنابراین مسلمان باید علیه آمریکا ستمکار و اسرائیل آدم کش بایستند.

گفتنی است راھپیمایی «مرگ بر آمریکا» اولین بار از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید عارف حسین الحسینی رھبر سابق شیعیان پاکستان بنا نھادہ شد و اتحادیه دانشجویان شیعه پاکستان ھر سال در این روز در سراسر پاکستان راھپیمایی بزرگ «مرگ بر آمریکا» برگزار می کند.