دادگاهی در مصر برای ۱۵۲ نفر از معترضان به واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان سعودی مجازات‌های حبس ۲ تا ۵ سال زندان در نظر گرفت.

به گزارش پرس شیعه؛ در ادامه مقابله دولت مصر با معترضان به اعطای دو جزیره مصری «صنافیر» و «تیران» به عربستان سعودی، دادگاه برای معترضان مجازات حبس درنظر گرفته است.

فروردین ماه بود که به دنبال سفر ملک سلمان به قاهره، دولت مصر با اعطای دو جزیره «تیران» و «صنافیر» به عربستان سعودی موافقت کرد؛ موضوعی که با اعتراض نیروهای انقلابی، سیاسی، مردمی، حزبی و فعالان و جنبش‌های مصری از تمام طیف‌ها و گرایش‌ها (چه معارض نظام و چه حامی آن) مواجه شد.

اشتراک نظر با «محکومیت تقدیم جزایر مصری به عربستان» برای اولین بار سبب اتفاق نظر معارضان و حامیان نظام حاکم مصر شده که البته این مساله با واکنش عبدالفتاح السیسی و نیروهای امینیت و پلیس مواجه شد.

نیروهای امنیتی و پلیس با تظاهرات سراسری مخالفان به واگذاری دو جزیره مصری به عربستان به شدت برخورد کردند و تعداد زیادی از معترضان را هم بازداشت کردند.

به گزارش رویترز، روز شنبه دادگاه مصری ۱۵۲ نفر از معترضان را بین دو تا پنج سال به زندان محکوم کرد.

تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر به خاطر تظاهرات و اعتراضات سراسری به موضوع اعطای جزایر به عربستان سعودی دادگاهی شده‌اند که تاکنون ۱۰۱ نفر به پنج سال و ۵۱ تن دیگر به دو سال حبس محکوم شدند.