حضرت آیت ‎الله جوادی آملی با بیان این که انسان نباید راه علم را ارزان بفروشد، گفت: در روایات هست که دریا و صحرا برای عالم دینی طلب مغفرت می‎کنند و به یاد او هستند، این بهایی است که اسلام برای علم قائل شد و کم بهایی نیست که اسلام به عالمان دین می‎دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت ‎الله عبد الله جوادی آملی امروز در ادامه تفسیر سوره مبارکه محمد (ص) گفت: مسؤول علم و عمل در درون ما متفاوت است، هیچ ارتباط عملی بین این دو نیست، مسؤول عمل یک قوه دیگر است که ممکن است انسان چیزی را بداند اما به آن عمل نکند، چون مسؤول عمل آن انگیزه است، آن عقلی که استدلال می‎کند، مسؤول اندیشه و جزم است و از مسؤول اندیشه و جزم هیچ کار عملی ساخته نیست.

وی با اشاره به این که چشم و گوش موظف هستند که مار و عقرب را ببینند اما از چشم و گوش ساخته نیست که از مار و عقرب فرار بکنند، افزود: حالا برای چشم و گوش عینک‎های مختلف بیاوریم، مشکل در دیدن و علم داشتن نیست، بلکه مشکل در شکست خوردن در جهاد درونی از هوای نفس است، لذا گاه کسی عالما عامدا گناه می‎کند، استدلال حضرت موسی(ع) در برابر فرعون این چنین است که بر تو مسلم شد که حق با من است و این‎ها معجزه است و تو مشکل علمی نداری، با این که صد در صد برای تو مشخص شد که حق با موسای کلیم(ع) است اما علم نیمی از قضیه است و بخش عمده‎ای از به دست آوردن فضایل اخلاقی بر عهده عقل عملی است.

مفسر برجسته قرآن کریم خاطرنشان کرد: حدوث قیامت تدریجی نیست، بلکه بغتتا و ناگهانی است، چون زمان و مکان در هنگام وقوع آن رخت برمی‎بندد، وقتی شمس و قمری در کار نیست و کل مجموعه عوض می‎شود و دیگر زمان و زمین نداریم و شمس و قمر نداریم، دیگر کی و کجایی در کار نیست، حالا چیزی که دفعتا می‎آید اول و آخر و وسط ندارد، اما علامت‎ها و اشراط آن هست که علامت‎های آن ظهور می‎کند و در قرآن هم آمده است.

وی ابراز کرد: انسان ابتدا باید رابطه خود را با خداوند مستحکم کند و دیگر این که به پیامبر اکرم(ص) اعلام می‎کند که استغفار بکن، این استغار برای دفع خطر است، این برای این است که اصلا گناه به سمت آنان نیاید و نخواهد آمد و سوم هم خداوند به پیامبر(ص) توصیه می‎کند که مشکلات جامعه را حل کند، اگر خداوند به چیزی امر کرد اگر کسی به آن امر پاسخ بدهد، قطعا جواب را دریافت خواهد کرد، گاهی خداوند وعده می‎دهد و گاهی امر می‎کند، در هر دو حال اگر بندگان طبق وعده و دستور الهی عمل بکنند، یقینا به رحمت خدا دست می‎یابند.

حضرت آیت‎الله جوادی آملی با بیان این که در سوره مؤمن یا همان غافر هست که برای مؤمنان فرشتگان طلب مغفرت می‎کنند، ادامه داد: در روایات هست که دریا و صحرا برای عالم دینی طلب مغفرت می‎کنند و به یاد او هستند، این بهایی است که اسلام برای علم قائل شد و کم بهایی نیست که اسلام به عالمان دین می‎دهد، انسان راهی را برود که هم ماهی دریا و هم مرغ هوا به یاد او باشد، این راه خوبی است، خدای ناکرده انسان نباید این راه را ارزان بفروشد.