سید هاشم الموسوی با بیان اینکه رژیم عقب افتاده عربستان سعودی مسئول خون مردم بی گناه عراق است، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک پاسخی دردناک و بی سابقه به دشمن خواهیم داد.

به گزارش پرس شیعه؛ سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نجباء با اشاره به انفجارهای انتحاری اخیر در عراق اظهار داشت: تعاملات و بده بستانهای سیاسی، راه را برای دستیابی گروههای تروریستی به اهداف جنایتکارانه و انتقام از این ملتِ مقاوم هموار کرده است.

«سید هاشم الموسوی» بیان کرد: خشکاندن منابع تروریسم و از بین بردن گروههای زیرزمینی آن، جز با عملیات اطلاعاتی جدی و حمله های پیشگیرانه و پیوسته محقق نمی شود.

وی افزود: وقت آن رسیده که دولت از محکوم کردن جنایات تروریستها دست کشیده و در جواب انفجارها و تجاوزات آنها، زندانها را از وجود قاتلان و جنایتکاران پاکسازی کند.

سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء تاکید کرد: در آینده ای نزدیک، پاسخی دردناک و بی سابقه به دشمن خواهیم داد.

الموسوی افزود: کسانی که گمان می کنند انفجارهای تروریستی شهرک صدر در جبهه فراموش می شود، در توهم به سر می برند و بدانند که عزم رزمندگان برای ادامه جنگ علیه تروریستها ذره ای کم نخواهد شد.

وی مظلوم نمایی تروریستها در شهر فلوجه را شرم آور خواند و خاطرنشان کرد: فلوجه به کیمنگاه تروریستها و نقطه سیاهی در تاریخ عراق تبدیل شده است.

سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء همچنین از شورای مدیریتی شهر فلوجه خواست که به صراحت آنچه در این شهر می گذرد را به اطلاع مردم برساند و نام سیاستمداران خائن را که با تروریستها همکاری می کنند به همگان اعلام کند.

الموسوی در پایان رژیم عقب افتاده عربستان سعودی را مسئول خون مردم بی گناه عراق دانست.