میشل عون رهبر جریان ملی آزاد در واکنش به اظهارات احزاب مخالف گفت: بدون حزب الله قادر به حفاظت از مرزها نیستیم.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از دیلی استار، میشل عون رئیس جریان ملی آزاد و فرمانده سابق ارتش لبنان گفت: بدون حزب الله، لبنان نمی تواند از مرزهای خود حفاظت کند.

موسس جریان ملی آزاد وفاداری حزبش به حزب الله لبنان را اعلام کرد و افزود: بدون جنبش حزب الله و سید حسن در برابر دشمنان ناتون هستیم.

وی در واکنش به انتقاد احزاب مخالف لبنان از حضور لبنان در سوریه گفت: رزمندگان حزب الله در سوریه به خاطر امنیت لبنان می جنگند.

حزب الله لبنان بارها اعلام کرده که از نامزدی میشل عون برای ریاست‌جمهوری لبنان حمایت می‌کند.

لبنان به دلیل کارشکنی‌ برخی از طرفهای داخلی در این کشور و نیز طرفهای منطقه‌ای و بین المللی بیش از یکسال است که بدون رئیس‌جمهور است.‎