کتاب «آموزش عالی درجهان پیش رو» نوشته مارتین ترو با ترجمه آریا متین و ایمان بحیرایی منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، کتاب «آموزش عالی درجهان پیش رو» نوشته مارتین ترو با ترجمه آریا متین و ایمان بحیرایی منتشر شد.

کتاب «آموزش عالی درجهان پیش رو» شامل بخش هایی چون از آموزش عالی انبوه تا  دسترسی همگانی: یک مزیت آمریکایی، آموزش عالی، نگاهی به پیش: دستورالعملی برای پژوهش های آینده، رسالت ها و درون مایه های پروژه «آموزش عالی: نگاه به پیش»، بسط و تحول آموزش عالی، یادداشت ها، منابع و نمایه می شود.

در پشت جلد اثر آمده است: از بین مشکلات اساسی ای که درحال حاضر، پیش روی آموزش عالی قرار دارد، نخست باید به تاثیر فناوری نوین اطلاعات برگونه های سمنی آموزش عالی اشاره کرد. درچند سال گذشته، توسعه فناوری های نوین اطلاعات، امکانات و مشکلاتی را برای سیستم های آموزش عالی ایجاد کرده است و در عین حال این سیستم ها هنوز نتوانسته اند مشکلات مرتبط با خلق سیستم های انبوه را کاملا حل کنند؛ فرایندی که هنوز در حال اجراست.

کتاب «آموزش عالی درجهان پیش رو» در ۲۶۰ صفحه با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است.

بیشتر بخوانید.....
صادقانه قدم برداریم/ از پندهای امام صادق(ع) غافلیم