بغدادی با بیان این‌ که پاسداشت انتفاضه جوانان فلسطینی از ویژگی خاصی برخوردار است، گفت: این انتفاضه سازنده پل بازگشت و تنها امید مردم فلسطین در داخل و خارج سرزمین های اشغالی است.

به گزارش پرس شیعه؛ بغدادی، رییس مؤسسه مرفا الکلمه عصر دیروز در همایش «انتفاضه پلی برای بازگشت» که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد، خاطرنشان کرد: همه متفق شدند که این روز، روز پس از اعلام تشکیل رژیم صهیونیستی باشد و صهیونیست ها ۱۴می هر سال را به عنوان روز به اصطلاح استقلال رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ جشن می گیرند.

رییس مؤسسه مرفا الکلمه درباره فاجعه هایی که پس از اشغال فلسطین رخ داده است، اظهار داشت: رویدادهای فاجعه اشغال فلسطین عبارت اند از اشغال عمده اراضی فلسطین، اخراج ۸۰۰ هزار نفر از مجموع یک و نیم میلیون فلسطینی از خانه و کاشانه شان، آواره کردن این فلسطینیان و ده ها جنایت و کشتار و غارت و انهدام بیش از ۵۰۰ روستا و شهر فلسطینی و تبدیل آن به شهرهای یهودی و دیگر تراژدی ها و دردهایی که مردم فلسطین آن را متحمل شده اند.

وی با اشاره به شعار امسال سالگرد اشغال فلسطین تصریح کرد: برخی ضمن لحاظ نمودن سالگرد اشغال فلسطین، نام جدیدی را برای این روز عنوان کردند که همانا روز بازگشت است؛ به همین دلیل هر سال شعاری برای فعالیت های این مناسبت انتخاب می شود که شعار امسال «انتفاضه پلی برای بازگشت» است.

بغدادی افزود: ما بیش از همه بر این نام جدید تأکید داریم تا فعالیت های آن تحت عنوان پاسداشت روز بازگشت باشد، نه احیای روز نکبت اشغال فلسطین؛ چرا که اصطلاح روز بازگشت در بحث بطن خود دارای خوش بینی و امید به بازگشت به وطن است.

رییس مؤسسه مرفا الکلمه یادآور شد: این به معنا آن این است که مصیبت ها را یادآوری نمی کنیم، بلکه منظور آن است که باید امید به آینده ای درخشان و نورانی را نسب العین خود قرار دهیم.

وی تصریح کرد: پاسداشت این مناسبت در سال جاری به خاطر انتفاضه جوانان فلسطینی از ویژگی خاصی برخوردار است، چرا که این انتفاضه سازنده پل بازگشت و تنها امید مردم فلسطین در داخل و خارج سرزمین های اشغالی است، به خصوص در زمانی که جهان عرب گرفتار جنگ و فتنه بوده و کشورهای عربی و اسلامی گرفتار توطئه های پنهانی و آشکار صهیونیستی هستند که هدفش غصب حقوق مردم فلسطین و تغییر جغرافیا و تاریخ فلسطین است.