همزمان با راه افتادن کمپین جهانی تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی، مردم و عده ای از نمایندگان احزاب مصر نیز به این کمپین پیوستند.

به گزارش پرس شیعه؛ در شرایطی که رسانه ها از تقویت روابط میان دولت عبدالفتاح سیسی رییس جمهور مصر و رژیم صهیونیستی طی ۳ سال گذشته سخن به میان می آورند، کمپین جهانی تحریم رژیم صهیونیستی “BDS” از راه اندازی دومین کمپین برای تحریم شرکت های صهیونیستی به خاطر مشارکت در ارتکاب جنایت های ضد بشری علیه ملت فلسطین خبر داد.

شماری از نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی مصری شرکت کننده در راه اندازی این کمپین تاکید کردند که دولت های عربی به مسؤولیت های خود در قبال مساله فلسطین و حمایت از ملت فلسطین عمل نمی کنند.

فواد معصوم سفیر سابق مصر اظهار داشت که نظام های عربی نظام هایی مستبد و ناامید کننده در رابطه با مساله فلسطین هستند.

وی تصریح کرد که رابطه و پیوند محکمی میان آزادی و مساله فلسطین وجود دارد و هر اندازه آزادی ملت ها بیشتر باشد، بیشتر به سمت مساله فلسطین و دفاع از آن گرایش پیدا می کنند و بالعکس هر اندازه آزادی ملت ها کمتر باشد، گرایش آن ها به سمت مساله فلسطین نیز کمتر می شود.