تحقیقی نشان می دهد استفاده از موبایل در کلاس درس روی درک دانشجویان از مطالب درسی در بلندمدت تاثیرگذار است. همچنین استفاده از موبایل روی نمره پایان ترم دانشجویان تاثیر منفی دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه راتگرز آزمایشی در کلاس درس انجام دادند که طی آن ، دانشجویان هنگام تدریس استاد، از موبایل هایشان استفاده کردند.

محققان متوجه شدند استفاده از دستگاه های الکترونیک هنگام تدریس استاد، ۵ درصد یا حدود نیم امتیاز از نمره امتحان پایان ترم دانشجویان می کاهد.

 این تحقیق برای نخستین بار نشان داد استفاده از موبایل در کلاس درس روی حفظ مطالب درس در بلند مدت تاثیر می گذارد.

در پژوهش مذکور ۱۱۸ دانشجوی رشته «روانشناسی شناختی» دانشگاه راتگرز شرکت کردند. در نیمی از فرایند تدریس استفاده از موبایل، تبلت و لپ تاپ برای دانشجویان آزاد و در نیمه دیگر ممنوع بود.

در آزمایش فقط یک استاد در یک بازه زمانی یکسان مفاد درسی همسانی را برای دانشجویان تدریس کرد. نتایج تحقیق نشان داد، استفاده از موبایل در آزمایش های درک مطلب از نمره دانشجویان کم نمی کند اما در درک  بلند مدت مطالب درسی و حفظ مفاد تدریس شده  تاثیرگذار است.

جالب آنکه  محققان متوجه شدند  هنگامیکه اجازه استفاده از دستگاه های الکترونیکی در کلاس درس داده شد، حتی دانشجویانی که از موبایل استفاده نکردند، نمره پایین تری کسب کردند. این امر نشان می دهد  استفاده از فناوری به محیط آموزشی ضربه می زند.

آرنولد گلس رهبر این تحقیق می گوید: نتایج آزمایش ما باید زنگ خطری برای بسیاری از دانشجویان و استادانی باشد که در  کلاس درس و هنگام تدریس به دستگاه های الکترونیکی شان توجه دارند. برای مدیریت استفاده از دستگاه ها در کلاس درس، استادان باید تاثیرات خسارت بار این دستگاه ها بر یادگیری و حفظ درس ها را متذکر شوند.