۴۱ نفر از مزدوران عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن در انفجار انتحاری در شهر مکلا مرکز استان حضر موت این کشور کشته شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ در این انفجار انتحاری علیه پادگان النجده روی داد، بیش از ۶۰ نفر از این مزدوران نیز زخمی شدند.
عامل انتحاری کمربند انفجاری خود را در میان مزدوران عبدربه منصور هادی در منطقه الفوه منفجر کرد.
گروه داعش مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت. این دومین حمله به مزدوران هادی در مکلا در طول یک هفته است. مبارک العبوثانی مدیر امنیتی استان حضرموت نیز در انفجاری در نزدیک دفترش زخمی و شش نفر از همراهانش کشته شدند.