وزیر کشور لبنان اعلام کرد، مرحله دوم انتخابات شورای شهر در این کشور در سلامت و بدون هیچ مشکل امنیتی برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ نهاد المشنوق در کنفرانس خبری بعد از بسته شدن مراکز رای گیری و مهر و موم کردن صندوق های رای گفت: حدود ۳۶۵ هزار نفر از ۳۲۵ شهر، شهرک و روستا در استان (جبل لبنان) در انتخابات مرحله دوم شرکت کردند و رای خود را به صندوق ریختند.
المشنوق افزود وزارت کشور لبنان تاکنون ۱۷۰ شکایت از انتخابات دریافت کرده است. در جریان برگزاری انتخابات پنج نفر مظنون به پرداخت رشوه انتخاباتی بازداشت شدند و برخی مناطق نیز صحنه مشکلات جزیی بود.
وی با اشاره به برگزاری سالم مرحله دوم انتخابات شورای شهر تاکید کرد انتخابات جبل لبنان بسیار دموکراتیک بود.
مرحله دوم انتخابات شورای شهر لبنان روز یکشنبه در ۳۲۵ شهر ، شهرک و روستا در پنج منطقه در استان جبل لبنان برگزار شد.
مرحله نخست این انتخابات هفته گذشته در استان های بیروت و البقاع و بعلبک – هرمل برگزار شد.
قرار است مراحل باقیمانده انتخابات شهرداری ها روز یکشنبه آینده با برگزاری در دو استان جنوب لبنان و النبطیه تکمیل شود. مرحله چهارم و در واقع آخرین مرحله آن نیز دو هفته دیگر در دو استان شمال لبنان و عکار برگزار می شود.