دیدبان فتاوای تکفیری وابسته به دار الفتوای مصر، حمایت کودکان و نوجوانان از برنامه مقابله با تبلیغات سازمان های تروریستی را خواستار شد .

به گزارش پرس شیعه؛ دیدبان فتاوای تکفیری وابسته به دار الفتوای مصر، خاطرنشان کرد که هدف تبلیغات سازمان های تروریستی، ترویج خشونت در میان این گروه های سنی و تبدیل آن به نوعی هنجار می باشد.
این دیدبان بیانیه ای را پس از اقدام گروه تروریستی “داعش” در زمینه طراحی برنامه ای برای کودکان به نام “حروف” منتشر کرد که در سامانه “اندروید” تلفن همراه فعال شده و هدفش جذب کودکان و نوجوانان کم سن و سال برای فراگیری حروف عربی و استفاده از این حروف در کلماتی همچون جنگ و سلاح می باشد.
این بیانیه افزود، هدف از این برنامه، القای اصطلاحات جنگ و خشونت از طریق حروف ابجد است، مثلا حرف “ب” نماد “بندقیه یا اسلحه”، حرف “ص” نماد “صاروخ یا موشک”، حرف “ر” نماد “رصاصه یا گلوله”، حرف “س” نماد “سیف یا شمشیر” و حرف “د” نماد “دبابه یا تانک” است.
دیدبان فتاوای تکفیری وابسته به دار الفتوای مصر، یادآور شد، اینها اصطلاحاتی است که داعش می کوشد به وسیله آن ذهن کودکان را از کوچکی با خشونت، جنگ و قتل آشنا کند.
این بیانیه تصریح کرد، برنامه الکترونیکی داعش درس را به کودکان به شکل بازی و ترانه با تصاویر و رنگ های جذاب همراه با پرچم ویژه داعش و تصاویر کودکان می آموزد که لباس سیاه داعش را به تن دارند.
همچنین در این بیانیه آمده است: تصاویر مزبور کودکان را به خشونت، استقبال از آن و الگو برداری از چهره جنگجویان داعش فرا می خواند.
این دیدبان در باره خطر تنها گذاشتن کودکان به عنوان لقمه ای آسان برای تبلیغات داعش و شست و شوی مغزی آنان هشدار داد و حمایت از آنان در برابر اینگونه برنامه ها را خواستار شد.
در بیانیه این دیدبان همچنین بر ضرورت رصد برنامه هایی که کودکان مشاهده می کنند، تاکید شده است تا در معرض تبلیغات کثیف و اندیشه هایی که آنان را به خشونت ترغیب می کند، قرار نگیرند زیرا داعش می کوشد خشونت را از کودکی به کودکان آموخته و آنان را برای پذیرش چنین افکاری آماده کند.
دیدبان فتاوای تکفیری وابسته به دار الفتوای مصر، افزایش مقابله الکترونیکی و فناوری با گروه تروریستی داعش را به خاطر برخورداری بی سابقه این گروه از چنین فناوری نسبت به سایر گروه های تروریستی و افراطی خواستار شد و تاکید کرد که جامعه بین المللی باید توانمندی خود را تقویت و نوسازی نموده و نفوذ فناوری داعش و توطئه هایش را خنثی کند.