آیت الله نابلسی گفت: هر انسانی چشم از دنیا بپوشد و برای زنده ماندن و کرامت دیگران به سوی مرگ گام بردارد در دل های ما و روی سر ما جای دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ در پی شهادت مصطفی بدرالدین از فرماندهان حزب الله در سوریه، آیت الله نابلسی از علمای لبنان، در یادداشتی در روزنامه البناء لبنان، شهید بدرالدین را از مردانی دانست که راه آزادی لبنان را باز کردند.

ترجمه متن این یادداشت بدین شرح است:

هیچ گاه مرگ در قاموس ما به معنای نیستی یا شکست نبوده، بلکه مرگ نزد ما به منزله عبور و پیشروی و پیروزی است و زندگی دنیا نیز از نظر ما ایستگاهی است که پس از آن به حیات ابدی می رسیم و جان نیز امانتی است که صاحبش روزی آنرا پس می گیرد.

از این رو ما شهادت فرمانده مجاهد بزرگ سید مصطفی بدرالدین را زیبا و نورانی و منطقی می دانیم، زیرا به سادگی و زیبایی در راه دوستی خدا و دفاع از مقدسات و حمایت از ناموس و میهن امت اسلامی گام برداشت.

هر انسانی چشم از دنیا بپوشد و برای زنده ماندن و کرامت دیگران به سوی مرگ گام بردارد در دل های ما و روی سر ما جای دارد.

شهید قهرمان سید مصطفی بدرالدین نیز از مردانی بود که راه رهایی و رسیدن به آزادی و نجات از ذلت و رسیدن به کرامت را برای لبنان باز کردند.

بله، هنگامی که برادر مجاهدی از ما شهید می شود به خود می بالیم و بر خلوص و طاعت ما افزوده می شود و گرفتار نا امیدی و تلخیِ حادثه پیش آمده نمی شویم، بلکه گام هایی به پیش می نهیم و می دانیم که ما پیروز بر نفس و چالش های موجود هستیم.

دشمنان در رویارویی با ما تا به امروز همواره به شکست دادن ما با ابزار ترس و محاصره و فراوانی زخم ها و منزوی ساختن امیدورا بوده اند، اما امید آنها سرابی بیش نیست زیرا ما از تمام این شرایط سخت و دشوار با قدرت و پیروزی بیرون می آییم و عزم و اراده ما روز به روز محکم تر می شود.

هرگاه مجاهدی از ما شهید شود، از دل زمین هزاران مجاهد دیگر به جای او می ایستند و هرگاه هم که دشمنان علیه ما متحد شوند به یاد سخن سیدالشهدا(ع) می افتیم که فرمود: آیا مرا به مرگ تهدید می کنی و حال آنکه مرگ عادت ما و کشته شدن در راه خدا موجب کرامت ما است.

از این رو دشمنان بدانند که اراده ما شکسته نمی شود و سرگردان و نا امید نخواهیم شد، بلکه شهادت ذوالفقار (شهید بدرالدین) به ما قدرتی دوچندان و آتشین در مقاومت خواهد بخشید.