حجت الاسلام و المسلمین اعرافی با بیان این که در آموزه های الهی کمک به انسان ها وظیفه ای دینی بوده از ثواب مطلق برخودار است، گفت: کمک به کسی که در اضطرار بیشتری قرار دارد، مطمئنا ثواب بیشتری را نصیب آدمی می­کند.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی، در دیدار حجت الاسلام حسینی، مسئول مرکز پژوهش های اسلامی سازمان زندان ها، ضمن تقدیر از اهتمام خوب و گسترده این سازمان به امور زندانیان، تصریح کرد: زندان دنیای جدیدی است که می تواند فرصت ها را به تهدید و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با بیان این که در دنیای غرب زندان به یکی از مکان های مسلمان ساز تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: در کشورهای غربی زندان به جبهه ای برای پیشرفت اسلام و جایگاه انسان سازی و مسلمان پروری مبدل شده است.

وی با تأکید بر این که تمام مسئولان باید زندان را جایگاه پروش آدم ها و عرصه ای برای انسان سازی بدانند، یادآور شد: تربیت مبلغ زندان از کارهای ارزشمندی است که ضمن ورود تخصصی به این مهم، باید اقدامات جدی تری چون برگزاری دوره های دانش افزایی صورت گیرد.

* تربیت مبلغ زندان نکته ای مهم و ارزشمند

امام جمعه قم، برپایی آموزش های ویژه تحت عنوان مبلغ زندان را نکته ای بسیار مهم عنوان کرد و اذعان داشت: در کنار برگزاری دوره های پودمانی و دانش افزایی برای کارکنان و کارمندان زندان، باید حوزه­های آموزشی را نیز برای مبلغ و مشاور زندان ترسیم نمود.

حجت الاسلام والمسلمین اعرافی با تأکید بر این که در حوزه تبلیغ و مشاوره، باید بخش های فنی آن مورد توجه قرار گیرد، اذعان داشت: ضمن توجه بر تولیدات فکری گسترده، باید کاهش آمار زندانیان اصل در خروجی تحقیقات حوزه پژوهش های اسلامی زندان ها، قرار گیرد.

* عدم آگاهی از مؤلفه های جرم، یکی از عوامل افزایش آمار زندانیان

وی با بیان این که متأسفانه در بسیاری از موارد عدم آگاهی از مؤلفه های جرم، افزایش زندنیان را رقم زده است، اذعان داشت: باید به صورت قاعده مند، در راستای توسعه آگاهی بخشی اجتماعی گام های جدی تری برداشته، موج های فراوانی را به منظور آگاهی بخشی و انتشار اطلاعات در جامعه ایجاد نمود.

* تأکید بر رصد انعکاس مهمترین آسیب های اجتماعی ده­ گانه در زندان

امام جمعه قم، شناسایی و رصد انعکاس مهمترین آسیب های اجتماعی ده­ گانه در زندان ها را امری مهم دانست و یادآور شد: باید با تحلیل عمیق آسیب های اجتماعی، پژواک این تحقیقات به مراکز تصمیم گیر اجتماعی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه گردد.

وی در ادامه ضمن تأکید بر دانش افزایی روحانیون فعال در سازمان زندان ها، اظهار داشت: می توان با برگزاری نشست ها، ارائه بولتن و بهره­ گیری از فضای مجازی، در زمینه دانش افزایی و گسترش تجارب روحانیون فعال در عرصه آموزشی و فرهنگی زندان ها، گام های مؤثرتری برداشت.

* نباید از خانواده زندانیان که خود قربانی جرائم اجتماعی اند غافل بود

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر توجه روز افزون مراکز دینی و فرهنگی به خانواده زندانیان، اظهار داشت: نباید از خانواده زندانیان که خود قربانی جرائم اجتماعی هستند، غافل بود.

حجت الاسلام والمسلمین اعرافی در پایان با بیان این که در آموزه های الهی کمک به انسان ها وظیفه ای دینی بوده از ثواب مطلق برخودار است، خاطرنشان کرد: کمک به کسی که در اضطرار بیشتری قرار دارد، مطمئنا ثواب بیشتری را نصیب آدمی می کند.