یکی از رهبران جریان سلفی مصر تقریب اهل تسنن با شیعیان را غیر ممکن دانست و اقدام در این جهت را در مسیر شیعه کردن اهل تسنن خواند.

به گزارش پرس شیعه؛ سامح عبدالحمید حموده، از چهره های سلفی مصر در پاسخ واکنش به درخواست احمد کریمه، استاد فقه مقارن الازهر مصر، مبنی بر ضرورت تقریب بین مذاهب، گفت: این اقدام هدفی جز شیعه کردن اهل سنت را دنبال نمی کند.

وی افزود: دعوت به تقریب اهل سنت به شیعیان دعوتی نادر است که در جامعه اهل سنت اخلال ایجاد می کند.

این سلفی مصری مدعی شد: ارتباط با شیعیان موجب نشر عقاید گمراه کننده آنان در بین اهل تسنن می شود و بین شیعه و سنی نمی تواند حد وسطی را تصور کرد.

وی با ادعای اینکه برای فهم دین تنها باید به فهم امت سلف اسلام توجه کرد، ادامه داد: پیروی از قرآن و سنت امت سلف تنها راهی است که باید اتخاذ شود.

حموده در پایان عقاید شیعه را باطل خواند و مدعی شد که شیعیان تمام صحابه از جمله خلفای پیامبر را تکفیر می کنند و به همسر پیامبر نیز توهین می کنند و همه شیعیان باید از عقاید خود توبه کنند.