یک زبان شناس آلمانی پیشنهاد داد با توجه به ورود پناهجویان به این کشور زبانهای عربی و کردی در مدارس آموزش داده شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه دی ولت، پرفسور « آنگلیکا ردر » زبان شناس و استاد دانشگاه هامبورگ درباره پیشنهاد خود اظهار داشت: با توجه به ورود پناهجویان به آلمان آموزش زبان عربی و کردی در مدارس این کشور سبب می شود تا کودکان آلمانی نسبت به کودکان پناهجویان احساس بهتری داشته باشند.

وی با پر اهمیت خواندن نقش چندزبانی در دنیای امروز گفت: یادگیری زبانهای مختلف نه فقط در موقعیتهای به خصوصی مانند به دست آوردن شغل بهتر، رفتن به تعطیلات و یا برخورد با افراد با دیگر فرهنگها می تواند مفید باشد، بلکه در زندگی روزمره نیز می تواند در ارتباط با دیگران کمک کننده باشد.

این استاده دانشگاه آلمان افزود: با توجه به افزایش شمار افراد پناهجو به آلمان از سال گذشته، جامعه نیاز به همگرایی متقابل دارد که این امر از طریق یادگیری زبان ممکن است.

همچنین زبان تنها ابزار درک فرهنگ و طرز تفکر افراد در فرهنگهای مختلف است. مسئله یادگیری زبان هم برای دانش آموزان آلمانی و هم دانش آموزان مهاجر و پناهنده حائز اهمیت است.

در آلمان بیشتر افراد به زبان انگلیسی تسلط دارند که این موضوع به قرن نوزدهم زمانی که یادگیری زبان دوم در مدارس اجباری شد برمی گردد.

روزنامه دی ولت نظرسنجی با همین موضوع برگزار کرد که از مجموع ۳۵.۰۰۰ نفر شرکت کننده در این نظرخواهی ۹۵% مخالف اجباری شدن یادگیری زبان عربی و کردی در مدارس آلمانی هستند.