پارلمان پرتغال با اکثریت آرا به پیش نویس طرحی برای همبستگی با ملت فلسطین و محکومیت نقض حقوق اساسی آنان در اراضی اشغالی رای داد.

به گزارش پرس شیعه؛ حزب سوسیالیست، حزب فراکسیون چپ گرا، حزب کمونیست، حزب سبز و حزب افراد و محیط زیست پارلمان پرتغال به این طرح رای مثبت و حزب خلق مسیحی و حزب سوسیال دمکرات به آن رای منفی دادند.

در پیش نویس این طرح که از طرف حزب فراکسیون چپ گرا ارائه شده است، بر همبستگی نمایندگان پارلمان پرتغال با اقشار مختلف جامعه فلسطین و مخالفت با نقض حقوق اساسی آنان تاکید شده است.

در متن این طرح آمده است که وضعیت آوارگان فلسطینی از سال ۱۹۴۸ تا به امروز هیچ فرقی نکرده است و اکنون جمعیت آوارگان فلسطینی بیش از ۵ میلیون برآورد می شود که به رغم تمامی قطعنامه های سازمان ملل از جمله قطعنامه ۱۹۴ هنوز نتوانسته اند به شهر و دیار خود بازگردند.

همچنین در این طرح آمده است که فاجعه اشغال فلسطین تنها در سال ۱۹۴۸ به وقوع نپیوست، بلکه این فاجعه بین از نیم قرن است که همچنان ادامه دارد و پس از گذشت ۶۸ سال از اشغال فلسطین و پاکسازی نژادی فلسطینیان، تجاوزات و جنایت های اشغالگران علیه آنان همچنان ادامه دارد و جامعه بین الملل نیز در این زمینه سکوت اختیار کرده است.

پارلمان پرتغال از تمامی تلاش های صورت گرفته برای تحقق صلح و سازش عادلانه در منطقه و تشکیل کشور مستقل فلسطین و تحقق حقوق و خواسته های فلسطینیان از جمله حق تعیین سرنوشت و برخورداری آنان از یک زندگی شرافتمندانه اعلام حمایت کرد.