همزمان با نزدیک شدن به فرارسیدن پنجمین سالروز انقلاب ۱۴ فوریه در بحرین، مناطق مختلف این کشور صحنه تظاهرات و راهپیمایی های صلح آمیز است.

به گزارش پرس شیعه، مردم بحرین با برگزاری تظاهرات درمناطق مختلف خود را برای بزرگداشت پنجمین سالروز انقلاب آماده می کنند.

ساکنان جزیره ستره واقع در جنوب منامه، منطقه ابوصیبع، عالی، الدیه و المعامیر درآستانه پنجمین سال انقلاب بحرین تظاهرات کردند شرکت کنندگان در این تظاهرات عکس رهبران انقلاب و افراد برجسته مخالف حکومت آل خلیفه را با خود حمل می کردند.
به دنبال برگزاری تظاهرات مردم بحرین در مناطق مختلف این کشور، نیروهای امنیتی به سرعت مداخله کرده و با استفاده از گازهای اشک آور و گلوله های ساچمه ای به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مبادرت و مردم را با خشونت پراکنده کردند.