اعضای کمیته های آشتی از شهرهای مختلف سوریه در وزارت آشتی ملی دمشق گرد هم آمدند و راههای تحقق آشتی ملی را بررسی کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ این اعضا از شهرک های فوعه و کفریا در حومۀ ادلب و زبدانی و مضایا در ریف دمشق بودند.
در این نشست که حیدر العدید وزیر آشتی ملی سوریه بر آن نظارت داشت، قضایای متعددی بررسی شد که مهمترین آنها برقراری آتش بس دائمی یا موقت بود.
رساندن کمک های انسانی به مردم تحت محاصره و منزوی کردن نیروهای خارجی که در جهت شکست طرح آشتی اقدام می کنند از دیگر محورهای این نشست بود.
دو طرف برای تشکیل هیئت مشترک از شهرهای مختلف و برگزاری نشست های مردمی به توافق رسیدند.