نخست وزیر فلسطین با اشاره به ادامۀ همکاری امنیتی سازمان آزادیبخش فلسطین ساف با رژیم صهیونیستی از تصمیم این سازمان برای قطع این همکاری ها خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ رامی حمد الله، نخست وزیر فلسطین، اعلام کرد که هماهنگی امنیتی سازمان آزادیبخش فلسطین “ساف” با طرف اسرائیلی مانند گذشته ادامه دارد ولی مقامات فلسطینی در حال وضع سازوکارهایی برای توقف این همکاری ها هستند.

رامی حمدالله در کنفرانس مطبوعاتی در رام الله خاطرنشان کرد که سازمان آزادی بخش فلسطین به تازگی تصمیم به توقف هماهنگی امنیتی با اسرائیل گرفته و ما منتظر وضع سازوکارهای آن هستیم.
وی اظهار داشت که این سازوکار ها به زودی وضع خواهد شد اما تا الان همکاری امنیتی مانند قبل جریان داشته است.
نخست وزیر فلسطین درباره زمان وضع این سازوکارها نیز گفت که سقف زمانی برای این منظور وجود ندارد.
کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین در نشست اخیر خود در چهارم ماه جاری میلادی تصمیم گرفت که اجرای مصوبات شورای مرکزی فلسطین به خصوص در زمینه محدودیت های روابط سیاسی و امنیتی با رژیم اشغالگر را فورا آغاز کند و برای این منظور سازوکار هایی وضع کند.