گروه موسوم به ائتلاف ملی گروه های انقلابی و معارض سوری، فردی به نام جواد ابو حطب را به عنوان رئیس جدید دولت خودخوانده این گروه معرفی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ بدین ترتیب ابو حطب جایگزین “احمد طعمه” می‌شود.
این گروه مخالف در صفحه رسمی تویتر خود تأکید کرد که ابو حطب در نشست مخالفان ۵۴ رأی از ۹۸ رأی را به دست آورد.
“انس العبده” رئیس ائتلاف اواخر آوریل از استعفای احمد طعمه خبر داده و تأکید کرده بود که طی ۱۰ روز نخست وزیر جدید را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد. وی همچنین ادعا کرده بود که ائتلاف سعی دارد دولت موقت بعدی فعالیت خود را از داخل سوریه آغاز کند.
همۀ اعضای این ائتلاف در خارج از سوریه زندگی می‌کنند، و از سوی حامیان گروه‌های مسلح و تروریستی پشتیبانی می شوند.
“جواد ابو حطب” متولد ریف دمشق است.
وی دارای تخصص جراحی قلب و جراحی قلب کودکان از ایتالیا است.