رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت، تصمیم جدید مرجعیت دینی برای خودداری از اظهار نظر در زمینه سیاسی در این کشور بیانگر نارضایتی از عملکرد دولت است.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از سومریه نیوز، سید عمار حکیم در سخنانی اظهار داشت: خودداری مرجعیت از سخن گفتن دلیل روشن نارضایتی آن است. دولت در زمینه اصلاحات کند عمل کرده و نتوانسته است با انتظارات مرجعیت همگام شود.
وی افزود: مرجعیت توصیه و سفارش می کند و به فکر هیچ گونه منفعت شخصی نیست بلکه به منافع عمومی و تامین آن اهتمام می ورزد. مرجعیت خیلی زود مشکلات عراق در فساد و سهم خواهی ها را تشخیص داد.
حکیم از دولت خواست تا در زمینه اصلاحات گام بردارد و اگر به دنبال تحقق منافع عمومی است، به کسانی که از اجرای این اصلاحات زیان می بینند، توجه نکند.
وی بر حمایت خود از اصلاحات و تشویق به آن برای مهیا شدن فرصت تحقق اصلاحات تاکید کرد.
مرجعیت دینی در عراق جمعه پیش تصمیم گرفت که دیگر دیدگاه خود در زمینه سیاسی را به طور هفتگی در خطبه های نماز جمعه ارایه نکند و اعلام کرد که بیان دیدگاهش “براساس روند امور و مقتضیات” خواهد بود.