گزارش ها از بازار سیاه تجارت اعضای بدن، از دچار شدن ۱۸ هزار تن از آوارگان سوری به این پدیده سیاه خبر می دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ وبگاه نیوز دیلی در تحقیقاتی که با همکاری اینترنشنال مدیا ساپورت انجام داد، به نقل از حسین نوفل رئیس واحد پزشکی قانونی دانشگاه دمشق نوشت: اکثر عمل های جراحی تجارت اعضا، در اردوگاه های آوارگان در لبنان، ترکیه و دیگر کشورهای همسایۀ سوریه صورت می گیرد.

نوفل همچنین فاش کرد که از ابتدای بحران سوریه تاکنون، دستکم ۲۰ هزار عمل، برای انتقال عضو صورت گرفته که اکثر آن ها در مناطق مرزی و به دور از نظارت نهادهای رسمی بوده است.

روزنامه الحیات، چاپ لندن، روز دوشنبه ۱۶ می نوشت: قیمت اعضای بدن، از کشوری به دیگر کشور متفاوت است، قیمت یک کلیه در ترکیه، گاه به ۱۰ هزار دلار می رسد، این در حالی است که در عراق، قیمت کلیه، از هزار دلار فراتر نمی رود، در لبنان و سوریه نیز یک کلیه، سه هزار دلار قیمت دارد.

اما تجارت اعضا، به خرید و فروش کلیه محدود نمی شود و در این بازار، طحال و قرنیه نیز خرید و فروش می شود، تا جایی که قیمت یک قرنیه، گاهی به ۷۵۰۰ دلار می رسد.

دادگاه های سوریه، تاکنون ۲۰ پروندۀ شکایت علیه تجارت اعضای بدن در فاصلۀ زمانی مارس ۲۰۱۱ تا سپتامبر ۲۰۱۵، تشکیل داده اند. این پرونده ها که ضد شماری از پزشکان و بیمارستان ها مطرح شده اند، از سوی خانواده های قربانیانی تشکیل شده است که جانشان را به سبب عمل فروش اعضا، از دست داده اند.

اعضای مافیاهای فروش اعضا درحالی به فعالیت خود ادامه می دهند و برخی از آنها مسئول اداره بازاریابی الکترونیک برای اعضا هستند.