در پی شکایت خانواده یک شاعر سعودی علیه محمد العریفی مبلغ وهابی به سبب اظهاراتش در شبکه ارتباط اجتماعی توییتر، هیات تحقیق و دادستانی کل در ریاض قرار است به اظهارات العریفی گوش دهد.

به گزارش پرس شیعه؛ العریفی در توییت های خود که بعدا آنها را حذف کرد، گزارش متفاوتی از مرگ حمدان الصالحی شاعر سعودی پس ازدعای پدرش علیه او نقل کرد که این امر خشم خانواده شاعر را برانگیخت.

به نوشته “روسیا الیوم” به نقل از روزنامه سعودی “الوطن”، دختر این شاعر فقید سعودی گفت: زمانی که به دنبال کردن شبکه های اجتماعی برای اثبات گزارش واقعی آن ابیات شعری می پرداختیم، برخورد شدیدی با هواداران عریفی در توییتر پیدا کردیم، تا جایی که ما را به لیبرال بودن و محاربه دین و انتساب گزارشهای ساختگی و دروغین به العریفی متهم کردند.

وی تاکید کرد که پدر و برادرش نخستین کسانی بودند که به آنها توهین شد در حالی که این دنیا را وداع کردند، به برادرش افترا بستند و او را به “عاق والدین” متهم کردند در حالی که وی به والدینش نیکی می کرد.

خواهر حمدان شاعر سعودی نیز داستان واقعی آن ابیات شعری را بیان کرد و گفت: برادرش پس از صرف شام به دیدار دوستانش رفت و در راه تصادف کرد… پدرش اما خبر را باور نکرد از این رو به بیمارستان رفت و هنگامی که خبر مرگ حمدان را به وی دادند؛ باز هم اصرار داشت که خود نبض او را کنترل کند که پس از اطمینان از مرگ پسرش، از حال رفت و پس از آن ارتباطش را با دنیای خارج قطع کرد و فقط بر سر مزار پسرش می رفت.

در توییت عریفی اما آمده است که “پدر او را نفرین کرد سپس در رثای او قصیده ای سرود…عبدالرحمن بن صالح با پسرش حمدان دعوا کرد، پدر به خشم آمد و پسرش را نفرین کرد و گفت: خدا تو را برنگرداند! که دعایش مستجاب می شود و آن حادثه برای حمدان پیش می آید… اما پدر پس از دفن پسرش دچار حزن و اندوه شدید شد و قصیده ای در رثای او سرود.

این اقدام واکنش بسیاری از فعالان شبکه های اجتماعی را برانگیخت که برخی از کاربران در فراخوانی در توییتر علیه العریفی از او خواستند که از اظهاراتش پوزش بطلبد.. یکی از کاربران در توییتر نوشت: “به خدا این کار بسیار زشت و ناپسند است… کارش بدانجا رسیده که داستانهایی ساختگی و غیرواقعی به مردگان نسبت می دهد”… کاربر دیگری گفت: آیا درد و رنج آنها کافی نیست تا با این اظهارات بر رنج آنها بیفزایی؟ آن رحمت و انسانیت و اخلاقی که روز و شب از آنها سخن می گویی، کجا رفته است؟

از سوی دیگر برخی کاربران هوادار العریفی نیز این اظهارات را “فقط اتهام زنی به شیخ” دانستند.