فرد انتحاری که قصد داشت کامیون پر از مواد انفجاری را در مقابل وزارت امور کشور افغانستان منفجر کند، شناسایی و بازداشت شد.

به گزارش پرس شیعه؛ مقام های وزارت امور داخله کشور افغانستان گفتند: نیروهای امنیتی یک کامیون باربری مملو از مواد انفجاری را در مقابل وزارت کشور شناسایی و دستگیر کرد.

«نجیب دانش» معاون سخنگوی وزارت امور کشور افغانستان به رسانه ها گفت: فرد انتحاری و یک کامیون مملو از مواد انفجاری شناسایی و بازداشت شد و از وقوع یک حمله خونین انتحاری جلوگیری شد.

وی تاکید کرد: مهاجم قصد داشت موتر را در برابر بیمارستان جمهوریت، نزدیک وزارت امور داخله منفجر کند و تحقیقات بیشتر در این باره بعدا اعلام خواهد شد.

گروه طالبان با راه اندازی عملیات “عمری” از اول فروردین ماه امسال، پس از ناکامی در رسیدن به اهداف خود در تصرف سرزمین، بر انجام عملیات انتحاری و بمب گذاری در اماکن و معابر عمومی در افغانستان افزوده است.