شورای علمای فلسطین به مناسبت شصت و هشتمین سالروز اشغال این کشور پیام صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ محمد صالح الموعد سخنگوی شورای علمای فلسطین در پیامی به مناسبت فرارسیدن شصت و هشتمین سالروز اشغال فلسطین موسوم به نکبت تصریح کرد که بر حق خود جهت بازپس گیری سرزمین و مقدسات و اخراج اشغالگران صهیونیستی تأکید می کنیم.

وی افزود: ملت ما به مقاومت پایبند مانده و تا آزادی کامل فلسطین به مبارزه ادامه خواهد داد. اعراب و مسلمانان باید به حمایت از مسجد الاقصی پرداخته تا ساخت شهرک صهیونیستی متوقف شده، محاصره غزه شکسته شود و هزاران اسیر آزاد شوند.

شیخ محمد صالح بر لزوم یکپارچگی گروه های مقاومت تأکید کرد که مبارزه با تکفیر و فتنه و محافظت از امنیت و ثبات اردوگاه ها از وظایف همگان است. جهانیان باید حقوق مدنی و انسانی را به ملت فلسطین در سراسر جهان بدهند