خانواده محمد القیق روزنامه نگار اسیر فلسطینی از آزادی وی طی پنج شنبه هفته جاری خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، خانواده محمد القیق روزنامه نگار اسیر فلسطینی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی روز سه شنبه، تاریخ ۱۹ ماه می جاری (۳۰ اردیبهشت) را به عنوان موعد آزادی وی اعلام کرده است.

خانواده القیق در بیانیه کوتاهی اعلام کردند که قرار بود وی در تاریخ ۱۹ ماه می جاری آزاد شود.

در همین حال «عیسی قراقع» رئیس هیات امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که طبق توافق انجام شده رژیم صهیونیستی روز شنبه آینده (یکم خرداد) القیق را آزاد خواهد کرد. وی همچنین اظهار داشت که اقدامات آزادی وی طبق معمول خواهد بود.

لازم به ذکر است که این خبرنگار مدتی طولانی اعتصاب غذا کرده و به علت وخامت وضع جسمانی اش در بیمارستانی در اراضی اشغالی بستری بود. وی پس از موافقت رژیم صهیونیستی با آزادی وی در روز ۲۱ ماه مِی، به اعتصاب غذای ۳ ماهه خود پایان داد.

القیق در اعتراض به بازداشت اداری خود از سوی رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده بود.