مقام ارشد صندوق جهانی پول در کنفرانسی اعلام کرد بسیاری از زمینه های لازم برای ورود مجدد ایران به عرصه تجارت جهانی فراهم است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقام شماره دوم صندوق بین المللی پول روز سه شنبه در کنفرانسی از ورود احتمالی ایران به تجارت جهانی خبر داد. وی گفت: البته ایران با چالش های زیادی در این مسیر روبرو است.

«دیوید لیپتون» مقام ارشد صندوق جهانی پول گفت: تهران برای ورود مجدد به عرصه تجارت جهانی نیاز به گذشتن از مراحل کلیدی دارد که یکی از این مراحل مبارزه و توقف پولشویی است.

لیپتون در کنفرانسی که روز سه شنبه در محل بانک مرکزی ایران برگزار شده بود، از تلاش های ایرانی در زمینه اصلاحات اقتصادی در سال های اخیر قدردانی کرد. وی افزود: تورم در سال های اخیر کاهش چشمگیری داشته است و کشور در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته است.

لیپتون به خبرنگاران گفت: در زمان کنونی ایران در لحظه حساسی برای جهش اقتصادی قرار دارد و با برداشتن تحریم های اقتصادی اتفاقات جدیدی برای ایران پیش بینی می کنیم.

به گفته مقام صندوق جهانی پول ایران در مسیر رشد اقتصادی با چالش هایی مثل کاهش قیمت نفت و تردید سرمایه گذاران خارجی برای حضور در پروژه های اقتصادی ایران مواجه است.

وی گفت: اقدامات سال های اخیر ایران در زمینه اصلاحات و مبارزه با پول شویی ارزنده بوده است که به طور حتم از حمایت صندوق جهانی پول در این مسیر برخوردار خواهد بود.