در چهار ماه نخست سال جاری میلادی، بیش از ۳۷ هزار خانواده افغانی از جنگ ها در محل زندگی شان فرار کرده اند و شمار آوارگان داخلی در این کشور به رکورد تازه ای رسیده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بخدی، این خبر در گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان به نام «اطلاع رسانی در مهاجرت انسان ها» منتشر شده است.

طبق این گزارش، سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری میلادی تا ۳۰ اپریل، ۳۷ هزار و ۲۹۴ خانواده را شمارش کرده که در افغانستان به خاطر جنگ در محل زندگی شان فرار کرده و آواره شده اند. اگر در نظر بگیریم که تعداد اعضای یک خانواده به طور متوسط به هفت تن می رسد، در این صورت تقریبا ۲۶۰ هزار تن به تعداد آوارگان داخلی افزوده شده است.

در این گزارشی آماری از سال ۲۰۱۵ نیز نشر شده است. براین اساس در سال گذشته ۳۸۴ هزار و ۴۸۰ تن از خشونت ها در مکانهای سکونتشان به مناطق دیگر کشور فرار کرده اند که این در مقایسه با سال ۲۰۱۴ به معنای افزایش ۹۶ درصدی شمار آوارگان داخلی است. ۶۱ درصد از این آوارگان اطفال بوده اند.

در مجموع شمار آواره شدگان داخلی در افغانستان از ۱، ۲ میلیون تن گذشته است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که آن ها در حال حاضر فقط از «کمترین میزان کمک های بین المللی» بهره مند هستند.

گفتنی است که از پایان سال ۲۰۱۴ تا به حال که ماموریت ناتو در افغانستان به پایان رسید، خشونت در کشور به سرعت افزایش پیدا کرده است. از زمانی که طالبان یک ماه پیش، حملات بهاری شان را آغاز کرده اند، جنگ ها گسترش پیدا کرده اند.