وزیر امور خارجه اتریش در دیدار با همتای لیبیایی خود حمایت وین از دولت وحدت ملی را اعلام کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه استاندارد، «سباستین کورتز» وزیر امورخارجه اتریش در دیدار با «محمد طاهر سیاله» همتای لیبیایی خود در وین اظهار داشت: وین و طرابلس زمینه های بسیاری برای همکاری های دوجانبه دارند .

وی در ادامه افزود: حوزه اقتصادی از جمله مواردی است که اتریش و لیبی می توانند با سرمایه گذاری روی آن همکاری های ارزنده ای داشته باشند.

کورتز گفت: در زمان جنگ های داخلی در لیبی این مناسبات به حالت راکد در آمده بود که از آن جمله می توان به فعالیت شرکت گازی سرشناس omv در لیبی اشاره کرد .

وزر امورخارجه اتریش با حمایت از دولت وحدت ملی در لیبی تصریح کرد: ما برای تحقق ثبات در لیبی از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنیم .

این اولین سفر خارجی وزیر امورخارجه لیبی پس از تشکیل دولت وحدت ملی است.