یک روزنامه‌‌نگار و نویسنده سعودی، با اشاره به فعالیت آشکار جریانهای افراطی و حامیان داعش در این کشور، این سؤال را مطرح کرد که، زمان برخورد با این افراد کی فرا می رسد؟!

به گزارش پرس شیعه، “عبدالرحمن الواصل” در روزنامه سعودی “الشرق” نوشت: مقابلۀ کشور ما با داعش در داخل و خارج باید پیش از هرچیز از طریق مقابله با وابستگان و حامیان مالی آن و کسانی صورت بگیرد که از این گروه ضد این سرزمین و مردم پشتیبانی می‌کنند؛ و این کاری است که در سرزمین ما به تأخیر افتاده است.
الواصل خاطرنشان کرد: این افراد همچنان در حال حمایت مالی و پشتیبانی (از داعش) هستند، و جامعۀ ما را فریب می‌دهند و در (حمایت از این گروه) در شبکه‌های اجتماعی مطلب می‌نویسند و درباره آن در سایتهای روزنامه‌ها اظهار نظر می‌کنند.
این روزنامه نگار سعودی افزود: این افراد با این کارها امنیت و ثبات جامعه را به خطر می اندازند، و این خطر از نخستین روز فعالیتهایشان در کتابخانه‌های مساجد و دانشگاه‌هایی که با تلاشهای شیخ عبدالله المعتاز ایجاد شده‌اند، وجود داشته است؛ المعتاز در نوشته‌هایش خود را مؤسس اداره مساجد و طرح‌های خیریه در سال ۱۳۹۱ هجری معرفی کرده، و از شیوخ افراطی آن دوره پشتیبانی و بر آنان نظارت کرده است.
نویسنده روزنامه سعودی الشرق این سؤال را مطرح کرد که، زمان بازخواست و پیگرد این افراد، کی فرا می رسد؟!