نشست «فیلسوف کیست؟» همراه با رونمایی از سه عنوان کتاب جدید در حوزۀ فبک، از سوی گروه فبک پژوهشکدۀ اخلاق و تربیت برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، به همت گروه فبک پژوهشکدۀ اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلسۀ سخنرانی فیلسوف کیست؟ (کودکان فیلسوف؟!!) همراه با رونمایی از سه عنوان کتاب جدید در حوزۀ فبک، برگزار می‌شود.

سعید ناجی، روح‌الله کریمی، پگاه مصلح و دمحمدمهدی اردبیلی در این جلسه حضور دارند و سخنرانی می‌کنند.

نشست نامبرده روز دوشنبه پنجم شهریورماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی میزبان علاقه‌مندان در این نشست است.