نمایشگاه «فرهنگی اسلامی» روز اول سپتامبر ۲۰۱۸ به همت سازمان اکتشاف اسلامی در ایرلند در بلفاست، پایتخت جمهوری ایرلند، برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، نمایشگاه «فرهنگی اسلامی» بلفاست، به منظور آشنایی مردم ایرلند شمالی با دین اسلام و مسلمانان، اول سپتامبر در هتل «ده میدان»  بلفاست، پایتخت ایرلند برپا خواهد شد.

از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه، ایجاد فرصتی برای مردم این کشور اروپایی است تا با طرح سوالات خود درباره اسلام و مسلمانان، با این دین مبین بیشتر آشنا شوند.

این نمایشگاه فرهنگی اسلامی شامل اطلاعات و تاریخ آثار هنری است و همچنین نشست های گفتگومحوری به منظور بحث و بررسی در مورد اسلام و مسلمانان در این نمایشگاه برگزار می شود.

این نمایشگاه روز اول سپتامبر از ساعت ۱۲ تا ۱۷ در هتل ده میدان بلفاست برپاست.