سعد الحریری نخست وزیر لبنان تاکید کرد که مشکل تشکیل دولت در این کشور، داخلی و مربوط به سهم خواهی احزاب است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، نخست وزیر لبنان با اعلام اینکه مشکل تشکیل دولت مربوط به مسائل داخلی است، ابراز امیدواری کرد که همه گروه ها و احزاب به لبنان فکر کنند.

سعد الحریری بعد از دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت: ما در شرایط اقتصادی و منطقه ای دشواری به سر می بریم و باید وارد عمل شویم و در همین راستا دیدارهایی را ترتیب خواهیم داد و امیدواریم که مسائل برای تشکیل دولت طی چند روز آینده حل و فصل شود.

گفتنی است، میشل عون رئیس جمهوری لبنان، سعد حریری نخست وزیر کنونی را برای تشکیل دولت جدید پس از انتخابات پارلمانی اخیر نامزد کرده است.

فراکسیون «وفاداری به مقاومت» وابسته به حزب الله لبنان هر چند هیچ فردی را برای تشکیل دولت نامزد نکرد، اما محمد رعد رئیس این فراکسیون تاکید کرده است با فردی که اکثریت را برای تشکیل دولت جدید به دست آورد، همکاری خواهد کرد که  اشاره وی به سعد حریری است.

حزب الله و متحدانش بیشترین کرسی‌های انتخابات پارلمانی  اخیر را کسب کردند.