به دنبال حملات گسترده جنگنده های سعودی به منطقه «الدریهمی» در استان الحدیده یمن چند نفر شهید و زخمی شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی منطقه «الدریهمی» در استان الحدیده را بمباران کردند.

به دنبال این حمله چند نفر شهید و زخمی شدند. آمار دقیق تلفات این حمله منتشر نشده است.

این درحالی است که از صبح امروز تاکنون، جنگنده های سعودی ۲۱ مرتبه منطقه «أرحب» در استان صنعاء را بمباران کرده اند.

گفتنی است، جنگنده های رژیم سعودی روز گذشته در یکی از هولناک ترین جنایت های خود ۴۷ دانش آموز یمنی را شهید و ۷۷ تَن دیگر را در صعده زخمی کردند.