انفجار های تروریستی در مناطق مختلف پایتخت عراق ۱۸۷ کشته و یا مجروح برجا گذاشت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، در یکی از این انفجارها که بعد از ظهر سه شنبه در منطقه الشعب واقع در شمال بغداد روی داد، ۳۹ نفر کشته و ۵۷ نفر مجروح شدند.
در شهرک صدر در شرق بغداد نیز انفجار خودروی بمبگذاری شده در بازاری شلوغ در این شهرک، ۳۴ کشته و ۵۳ مجروح برجا گذاشت.
همچنین بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در بازار الرشید در منطقه الدوره ده ها تن کشته و یا مجروح شدند.
“یان کوبیش” نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق با صدور بیانیه ای انفجارهای تروریستی در مناطق پرجمعیت بغداد را به شدت محکوم کرد و گفت که تروریستها با این حمله ها، برگ دیگری به تاریخ پر از جنایت و کشتار و ویرانگری خود افزودند.