یک متخصص سعودی در مسائل ازدواج و خانواده، ویدیویی را درباره چگونگی کتک زدن زنان منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ خالد الصقعبی در کلیپ ویدیویی آموزشی خود گفت: می دانم این یک موضوع پیچیده است و خطرات زیادی دارد، اما هدف این دستورالعمل، تربیت است و نه ابراز خشم.
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از السقفی خاطرنشان کرد: مردان و شوهران نباید با شلاق و یا چیزهای تیز زنان را کتک بزنند. باید از عصای بسیار کوچک مانند مسواک استفاده کرد.
وی افزود: هدف از این تنبیه آن است که زن بفهمد رفتارش نسبت به شوهرش صحیح نبوده است. قبل از زدن زن، شوهر باید حقوق خود و وظایف زن را آنطور که خداوند تعیین کرده یادآوری کند.. باید نسبت به زن بی تفاوت باشید و به او پشت کنید و یا زن را مجبور کنید روی زمین بخوابد. اما نباید خانه را ترک کرد.
الصقعبی گفت: متأسفانه بسیاری از زنان می خواهند از حقوق یکسان با مردان برخوردار باشند. این یک مسأله جدی است. بعضی از زنان نیز دچار اشتباهاتی می شوند که مردان جهت تنبیه، آنها را کتک می زنند.
دکتر الصقعبی ابراز تأسف کرد که بسیاری از زنان شوهران خود را تحریک می کنند. همین کارها باعث آن می شود که کتک بخورند.