به دنبال یورش نظامیان صهیونیست به منطقه «قلقیلیه» در کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری وفا، اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در ادامه این اقدامات به منطقه قلقیلیه واقع در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله وحشیانه درگیری شدیدی میان صهیونیستها و شهروندان فلسطینی درگرفت.

نظامیان صهیونیست در جریان این درگیری شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.