وزیر امور خارجه آمریکا معارضان سوری را مسؤول شکست مذاکرات ژنو دانست و هشدار داد که شکست این مذاکرات به معنای ادامه بمباران تا سه ماه آینده است.

به گزارش پرس شیعه، سایت “میدل ایست آی” با افشای این موضوع تأکید کرد: تنها چند ساعت پس از شکست مذاکرات ژنو، جان کری به امدادگرانی که در ارتباط با بحران سوریه فعال هستند، گفت: این کشور سه ماه دیگر نیز شاهد بمباران خواهد بود؛ مسأله ای که سبب تلفات بیشتر مخالفان می شود.
این پایگاه به نقل از برخی منابع گزارش داده است: در حاشیه نشست موسوم به کمک کنندگان به سوریه کری مخالفان سوری را سرزنش کرد.
یکی از امدادگران که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با پایگاه “میدل ایست آی” تصریح کرد: جان کری گفت “من را سرزنش نکنید. بروید و مخالفان را سرزنش کنید.”