بعد از اعلام نتایج بازشماری آراء انتخابات پارلمانی عراق، سخنگوی دادگاه عالی فدرال عراق درباره نحوه انتخاب رئیس پارلمان، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق توضیحاتی ارائه داده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الاخباریه، دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد که بعد از اعلام نتایج انتخابات مهلت قانونی انتخاب رئیس پارلمان، رئیس جمهور و نخست وزیر عراق هم آغاز می شود.

«ایاس الساموک» سخنگوی دادگاه عالی فدرال اعلام کرد که بعد از اعلان نتایج انتخابات، اعتراض به نتایج دو هفته زمان خواهد بُرد و نهادهای قضایی هم ۱۰ روز فرصت دارند تا به اعتراضات رسیدگی کنند، پس از آنکه اعتراضات مورد بررسی قرار گرفت کمیساریای عالی انتخابات نتایج را به دادگاه عالی فدرال ارجاع می دهد تا آن را تأیید کند.

الساموک تأکید کرد که پس از آن (فؤاد معصوم) رئیس جمهور عراق از پارلمان جدید دعوت خواهد کرد تا در محدوده زمانی ۱۵ روز اولین جلسه خود را تشکیل دهد و این این جلسه به ریاست مسن ترین نماینده حاضر در پارلمان برگزار می شود و طی آن نمایندگان ضمن ادای قسم، وابستگی خود به ائتلاف ها را اعلام می کنند تا به این ترتیب ائتلاف بزرگتر شناسایی شده و رئیس پارلمان انتخاب شود.

به گفته او پس از آن مهلتی یک ماهه برای نامزدی گزینه های مختلف برای ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور در این مهلت یک ماهه تعیین می شود و بر اساس قانون اساسی باید رئیس جمهور در این مهلت انتخاب شود.

بر اساس این خبر بعد از انتخاب رئیس جمهور، رئیس جمهور جدید گزینه پیشنهادی ائتلاف پارلمانی بزرگتر برای نخست وزیری را مکلف به تشکیل دولت می کند، نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه ۱۵ روز بعد از انتخابش وقت دارد تا کابینه خود را معرفی کند و نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه هم ۳۰روز برای تشکیل کابینه و ارائه برنامه و برنامه وزرای دولت خود به پارلمان وقت دارد.