دولت مراکش در راستای همراهی با تحریم های غیر قانونی آمریکا، تمام تبادلات مالی و بانکی با ایران را متوقف کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، بر اساس این گزارش، دولت مراکش تصمیم گرفته است که تمام تبادلات مالی و بانکی خود با ایران از جمله واردات فرش و مواد اولیه را متوقف کند.

بر اساس گزارش رسانه های محلی مراکش، وزارت خارجه و همکاری های بین المللی این کشور نیز در همین خصوص یادداشتی را از سوی سفارت آمریکا در رباط درباره تحریم های اقتصادی علیه ایران دریافت کرد.

این اقدام مراکش در راستای اجرای تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه تهران صورت می گیرد.