رئیس پارلمان عراق در دیدار عمار حکیم، از ایجاد فراکسیون فرا طایفه ای برای تحقق منافع ملت این کشور حمایت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ سلیم الجبوری رئیس پارلمان و عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق بر ضرورت رفع معضلات امنیتی و پیگرد مقصران تاکید کردند.
دفتر الجبوری در بیانیه ای اعلام کرد که وی روز گذشته با عمار حکیم در دفتر خود دیدار و درباره تحولات امنیتی با وی گفت و گو کرده است.
در این بیانیه آمده است: دو طرف بر ضرورت تسریع در وضع برنامه های حافظ امنیت و ثبات کشور و پیگرد مقصران و مجال ندادن به تروریسم برای سوء استفاده از شرایط فعلی تاکید کردند.
در این دیدار علاوه بر بررسی اوضاع سیاسی و اهمیت حفظ دستاوردهای عملی دموکراسی و اجرای هرچه سریع تر اصلاحات تأکید شد و الجبوری از ایجاد تشکیلاتی برای مبارزه با طایفه گری حمایت کرد.
عرصه سیاسی عراق بعد از مطالبۀ تغییر در کابینه وزیران و سپس تغییر رؤسای سه قوه دچار بحران شد.
بعد از تغییر ۵ وزیر و تعویق جلسه پارلمان که قرار بود تغییر بقیه وزیران در آن بررسی شود به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا؛ تظاهرکنندگان خشمگین به منطقه الخضرا و ساختمان پارلمان یورش بردند و در میدان مرکزی شهر دست به اعتصاب زدند تا این که کمیتۀ ناظر بر اعتصاب آنها را به عقب نشینی از منطقه فراخواند.