یک خانواده آواره و فقیر سوری باوجود نیاز شدید به پول، مبلغ ۳ هزار یورو را به صاحبش بازگرداند.

به گزارش پرس شیعه؛ یک روزنامه آلمانی نوشت: آوارگان سوری و عرب به رغم رنج های بی شمار، همچنان صداقت و امانتداری خود را حفظ کرده اند.
این روزنامه که به نام آن اشاره نشده افزود، “ولید الحریری” و همسرش به نام “غصون” پس از خرید وسایل دست دوم، مبلغ سه هزار یورو را در یکی از وسایل آشپزخانه که خریده بودند، یافتند و آن را به صاحبش پس دادند.
داستان از این قرار بود که یک مرد آلمانی اثاثیه خانه مادرش را که به تازگی فوت کرده در معرض فروش گذاشت و این زوج سوری تعدادی از آنها را خریدند. یکی از این وسایل، قیف ریختن کرم در قالب کیک بود. وقتی زن خانواده قصد تمیز کردن آن را داشت، ناگهان مبلغ ۳ هزار یورو را در آن یافت و پس از آن، همسرش به مرد آلمانی فروشنده وسایل تماس گرفت و این مبلغ را به وی پس داد.
الحریری درباره این اقدام ارزشمند گفت: امانتداری، از مهمترین مسائلی است که دین مبین اسلام به آن تاکید کرده است.
وی افزود: من چیزهای زیادی را در جنگ سوریه از دست دادم که مهمترین آن سرزمین و خانه ام بود.
این اولین بار نیست که مطبوعات آلمان، امانتداری آوارگان سوری را می ستایند. پیشتر نیز یک آواره سوری کیف پولی را در یک پارک یافت که مبلغ ۱۴۵۰ یورو در آن بود اما با وجود نیاز شدید به پول، آن را به مرکز پلیس تحویل داد تا به صاحبش بازگردانند.