شوقی علام خاطر نشان کرد: الازهر و دارالافتاء بر این باورند که مبارزه نظامی با تروریست ها در صورتی مفید خواهد بود که با مبارزه فکری همراه باشد و در این زمینه لازم است رسانه های بین المللی با علما همراه شوند.

به گزارش پرس شیعه؛ شوقی علام مفتی مصر که برای شرکت در کنفرانس نقض شبهات افراطی گری به عمان پایتخت اردن سفر کرده در سخنان خود در این کنفرانس به عوامل انتشار افراطی گری و تروریسم در جهان اشاره کرد و گفت: نبود اصلاح گفتمان دینی و اجتهاد، از بزرگ ترین دلایل رشد و گسترش گروه های تروریست در جهان است که جوانان را با افکار منحرف خود گمراه می کنند.

وی افزود: تروریست ها متون و نصوص دینی را تکه تکه کرده و از آنها در خارج از سیاق وارد شده استفاده نابجا می کنند و هر معنا و مفهومی را که می خواهند بر این متون دینی بار می کنند؛ در صورتی که کاملا با فهم متون دینی و ابزارهای فهم نصوص دینی بیگانه هستند.

مفتی مصر ادامه داد: افراطی ها به روایات و آثار باطلی پناه می برند تا جنایت های خود را توجیه کنند مانند تمسک آنها به روایات اهانت به انسان و سوزاندن پیکر انسان ها و روایات دیگری که وجود دارد، اما آنها معنای آن را اشتباه فهمیده اند و تفسیر نادرستی از آن دارند مانند برداشت آنها از روایات جهاد در راه خدا و غیره.

وی افزود: صاحبان اندیشه افراطی افراد زیادی را نیز به همراه خود گمراه کرده اند و جهالت آنها نسبت به دین و شرایط زمانه باعث شده برداشت های نادرستی از متون دینی داشته باشند.

شوقی علام خاطر نشان کرد: الازهر و دارالافتاء بر این باورند که مبارزه نظامی با تروریست ها در صورتی مفید خواهد بود که با مبارزه فکری همراه باشد.

وی افزود: امت عربی و اسلامی با بسیاری از اتفاقات و پدیده های فکری خطرناک روبرو شده به ویژه پدیده خطرناک ظهور خشونت و گروه های خشونت گرای مختلف فکری و سلوکی و نظامی که ما را بر آن می دارد در برابر این چالش بزرگ بایستیم و با خشونت و افراط مبارزه کنیم.

مفتی مصر خاطر نشان کرد: وقت آن فرا رسیده که پیش از درگیری نظامی، کرسی های علمی خود را برقرار کنیم و پیش از جنگیدن به دنبال رویارویی فکری باشیم و در این زمینه لازم است علما و رسانه های بین المللی و مجامع دانشگاهی همراه شوند.