پارلمان بحرین تاکید کرد: اعضای جمعیت های سیاسی از این به بعد حق ندارند منبر بروند و به وعظ و خطابه اشتغال داشته باشند.

به گزارش پرس شیعه؛ روز گذشته پارلمان بحرین قانون جمعیت های سیاسی این کشور را تغییر داد.

اکنون به موجب این قانون جدید، خطبای دینی حق ندارند عضو جمعیت های سیاسی باشند و حق ندارند همزمان فعالیت دینی و سیاسی داشته باشند و در آن بر عبارت “جدایی دین از سیاست” تاکید کردند.

در این قانون در مورد روش تشکیل و فعالیت سازمانی جمعیت ها و انتخاب رهبران آنها تصریح شده که رهبران و اعضای گروه های سیاسی نباید منبر بروند و به وعظ، خطابه و ارشاد اشتغال داشته باشند حتی اگر مبلغی در مقابل آن دریافت نکنند و علاوه بر این، فعالیت سیاسی آنها باید به صورت مستقیم و مباشر باشد و رابطه آنها با سایر اعضای این جمعیت ها بر اساس دموکراسی باشد و مسئولیت های سیاسی، مالی و اداری هرکدام از افراد معلوم باشد و بالاترین سطح دموکراسی در جمعیت ها موجود باشد.