رئیس جمعیت علمای نیازی پاکستان در حمایت از تحصن و اعتصاب غذای رئیس مجلس وحدت المسلمین گفت: اگر دولت مطالبات رییس مجلس وحدت المسلمین را نپذیرد ما ھم به جمع تحصن کنندگان خواھیم پیوست.

به گزارش پرس شیعه؛ پیر معصوم نقوی رییس جمعیت علمای نیازی پاکستان به همراہ تعدادی از اعضای این نھاد بزرگ سنی با حجت الاسلام راجه ناصر عباس جعفری رییس مجلس وحدت المسلمین پاکستان دیدار و گفت وگو کردند.

وی پس از دیدار در جمع خبرنگاران اقدام حجت الاسلام جعفری مبنی بر تحصن و اعتصاب غذا در اعتراض به کشتار شیعیان این کشور را منطقی و قانونی دانست و گفت: اگر دولت مطالبات رییس مجلس وحدت المسلمین را نپذیرد ما ھم در جمع تحصن کنندگان خواھیم پیوست.

نقوی با اشارہ به این که مطالبات رییس مجلس وحدت مسلمین پاکستان برای ثبات و امنیت کشور ضروری است، تاکید کرد: مردم پاکستان از فقدان امنیت در کشور رنج می برند، پیروان تمام مذاھب خصوصا اقلیت ھای مذھبی در کشور تحت فشارند.

وی افزود: گروہ خوارج به نام اسلام که یک دین مھربانی، گذشت و فداکاری است به برادرکُشی روی آردہ اند و می خواھند از این طریق کشور را متزلزل کنند.

رییس جمعیت علمای نیازی پاکستان تیر اندازی پاسبانان مرزی به شرکت کنندگان جشن میلاد امام حسین(ع) را به شدت محکوم کرد و ابراز داشت: دستگاہ امنیتی از طرح ملی مقابله با تروریسیم سوء استفادہ کرده که باید مورد بازخواست قرار گیرد.

وی با بیان این که مجلس وحدت مسلمین پاکستان نھادی وطن پرست است و رھبران این نھاد ھموارہ با مخالفان کشور مبارزہ کردہ اند، تصریح کرد: خواسته ھای حجت الاسلام راجه ناصر عباس جعفری، خواسته ملی است که باید مورد حمایت ھمگانی قرار گیرد.