یک هفته پس از نقش بستن پرچم بزرگ داعش بر ساختمان عربستان در آلمان، این بار سفارت ترکیه به تصویر اردوغان با سبیل هیتلری مزین شد!

به گزارش پرس شیعه؛ یک هنرمند آلمانی که هفته پیش سفارت عربستان در برلین را به “بانک داعش” تبدیل کرده بود، این بار تصویر بزرگ اردوغان در کنار هیتلر و با سبیل هیتلر را روی دیوار سفارت آنکارا انداخت.

اولیور بینوفسکی یک هفته پیش، تصویر بزرگ پرچم گروه تروریستی داعش را روی دیوار سفارت عربستان در برلین انداخت و عبارت بانک داعش را در توصیف سفارت آل سعود به کار برد.