یک مقام نظامی روس اعلام کرد که روسیه جنگنده و تانک به ایران صادر نخواهد کرد؛ زیرا این جنگ افزارها مشمول تحریم های سازمان ملل هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ «آلکساندر فومین»، رئیس آژانس فدرال همکاری نظامی روسیه، روز چهارشنبه، اعلام کرد که «صادرات انواع جنگ افزارهای تهاجمی به ایران تحت تأثیر تحریم هاست و تنها زمانی که این محدویت ها برداشته شود، می توان دربارۀ این مسأله صحبت کرد …

به نوشته روسیا الیوم، وی افزود: «در حال حاضر سلاح های سبک، تسلیحات غیر کشنده و غیر تهاجمی، سامانه های پدافند هوایی و ابزارهای جنگ الکترونیک قابلیت صادرات به ایران را دارند؛ اما تانک ها، کشتی و جنگنده ها مشمول تحریم های سازمان ملل هستند».